Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Những mốc thời gian cần lưu ý

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ Giáo dục và Đào, từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022, các Sở giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập và cấp cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản và mật khẩu để các em truy cập hệ thống quản lý thi, phục vụ cho việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7-8/7/2022, tuy nhiên trước và sau ngày thi, có một số mốc thời gian quan trọng mà thí sinh cần lưu ý:

  • 2022-04-25_vn-thpt-time_02_h84_89567
    2022-04-25_vn-thpt-time_02_h84_89567