THÔNG TIN LIÊN HỆ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK HRING

Địa chỉ: Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, Đăk Hà, Kon Tum

Điện thoại: 02603826103

Email: