Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Nguyễn Văn Dũng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Hring): 0972349555

- Lê Mai Dung (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Hring): 02603501379

2. Địa chỉ thư điện tử công vụ: Ubnddh.dakha@kontum.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của cá nhân, tổ chức!